ЕЛЕМ Турс ДООЕЛ Скопје

Нашата компанија има само една цел – да им овозможиме на нашите корисници ултимативно искуство и уживање во текот на целата година. Водени од таа мисија, капацитетите со кои располагаме и кои ги нудиме, се едни од најпосакуваните и најпосетените дестинации во Македонија, во секоја сезона.

Удобноста, гостопримството и услужливоста, како и стратешката локација, гарантираат незаборавно искуство и добро потрошени денови.
Бидејќи знаеме дека преференциите за авантура, уживање или едноставно релаксација се различни, ние нудиме различни дестинации и услуги кои ќе го задоволат вкусот на секого.
Каде и да одите, ние ви гарантираме врвна услуга, топло добредојде, лојални домаќини и прекрасна атмосфера.

Ваше е само да нè посетите!

Уживајте во Македонија во секоја сезона!

„ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ е компанија формирана на 17 мај 2012 година од страна на АД “Електрани на Македонија”, која што воедно е и единствен содружник на „ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ. Примарна дејност на „ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ е работењето во областа на туризмот, угостителството, рекреацијата и спортот, поточно креирање и продавање на туристички производи кои ќе бидат дел од националната и регионалната туристичка понуда.
Во рамките на компанијата "ЕЛЕМ ТУРС" ДООЕЛ СКОПЈЕ, покрај седиштето во Скопје, се вклучени и следните подружници:

  • Подружница "Попова Шапка" (ски центар "Попова Шапка" со хотели "Попова Шапка" и "Славија");
  • Подружница "Молика" (ски центар "Копанки" и хотел "Молика");
  • Подружница "Ливадишта" (автокамп "Ливадишта" на брегот на Охридското Езеро);
  • Сместувачки капацитет "Свети Стефан" на брегот на Охридското Езеро;
  • Подружница "Маврови Анови" (сместувачки капацитет, поранешно одморалиште на вработените, во Маврови Анови);
  • Подружница "Стар Дојран" (сместувачки капацитет "Вила Тиквеш" на брегот на Дојранското Езеро и плажа со летна тераса и бар);

Визијата е „ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ да биде регионален лидер во туризмот, со главен акцент на делување во областа на рекреативниот туризам кој во наредните 10 години ќе прерасне во една од водечките компании во Југоисточна Европа кои се занимаваат со креирање и пласман на производи во областа на "Outdoor" туризам.

„ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ ќе работи на создавање на широк спектар на производи и услуги од областа на "Outdoor" туризам, кои ќе бидат наменети за клиенти на домашниот и странскиот туристички пазар.
Примената на иновативни методи и користењето на брзо прилагодливи процеси во креирањето туристички производи и содржини, прилагодени на актуелните трендови на пазарот, ќе биде столб на know-how технологијата која ќе го води развојот на компанијата.

Нашата мисија е „ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ да биде препознатлив бренд на туристичкиот пазар, нудејќи голем асортиман на туристички производи, ставајќи посебен акцент на квалитетот на услугите. Работењето на „ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ ќе биде во согласност со општите акти за работа на АД "Електрани на Македонија", како и во согласност со плановите за работа на нашата матична куќа и позитивните законски прописи во Република Македонија.
„ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ ќе биде единствената деловна единица во која ќе бидат интегрирани сите работни единици од фирмата ЕЛЕМ кои работат во областа на туризмот и угостителството и чија задача ќе биде креирање и продажба на независни туристички производи, како и обликување на туристички услуги и содржини кои ќе учествуваат во создавањето на комплексни туристички производи во соработка со други субјекти од земјата и странство.

„ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ е формиран со цел да биде водечка национална компанија во областа на туризмот, која ќе земе активно учество во креирањето на Република Македонија како компетентна и конкурентна туристичка дестинација, а ќе учествува и во организирањето и планирањето на пошироката туристичка област, од националните граници.
„ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ, како единствена деловна единица на матичната компанија АД ЕЛЕМ, задолжена за работа во областа на туризмот, ќе ги интегрира сите субјекти во компанијата што работат во областа на туризмот и угостителството, со посебен акцент на три цели:

  • Кадровска професионализација, првенствено преку преквалификација и преквалификација на постојните професионалци, со цел да се добијат високо обучени професионалци од областа на туризмот, кои ќе можат да одговорат на предизвиците поставени од модерниот растечки пазар.
  • Модернизација на инфраструктурата (супраструктурни) на сите туристички капацитети, со цел да се прилагодат на највисоките светски стандарди кои се присутни во видовите на туристичка понуда што ќе се развиваат во наредниот период. Крајната цел на модернизацијата е да го зголемат вкупниот промет на туризмот и да го зголемат профитот преку зголемување на конкурентноста, ефикасноста и ефективноста во работењето.
  • Развој и имплементација на нови технологии во процесот на креирање домашни производи за туризам, кои компетентно и конкурентно можат да се стават на домашниот и светскиот пазар, со цел да се обезбеди долгорочен развој на туризмот кој ќе се базира на принципите на одржливост и развој.

Подружници