Shtigje alpinizmi dhe ecjeje në Parkun Kombëtar Pelister

Shtigje alpinizmi dhe ecjeje në Parkun Kombëtar Pelister

Hotel Molika paraqet mjedis unik dhe piktoresk natyror në Pelister i cili ofron perjetimet më atraktive dhe aventuristike për ecje dhe alpinizëm.Me kënaqësi dëshirojmë t’iu prezantojmë me shtigjet për ecje dhe alpinizëm nëpër Parkun Kombëtar të Pelisterit:

1. Rruga e rrethore malore deri në majë të Pelisterit dhe mbrapa në hotel Molika-  Hotel Molika – Maja e Pelisterit- hotel Molika ► Gjatësia e shtegut: 21km ► Koha: 8,5h (përafërsisht) ► Vështirësia : shumë e vështirë
pesacka pateka pateka 1 pelister
► Pikat e  lartësisë të shtegut: 1420m – 1936m – 2468m – 2542m – 2601m lartësi mbidetare dhe mbrapa deri te Molika. → Çeshma e Beut (Hotel Molika) 1420m → Shtëpia e alpinizmit “Kopanki” 1610m → Pikëpamja-1936m → Maja ” Stiv “2468m → Maja “Ilinden “2542m → Maja ” Pelister “2601m → Shkëmbori 2000m → Kryqëzimi i Caparskës 1590m → Hotel Molika 1420m. Rekomandohet për alpinistët fizikisht të shëndetshëm, të fortë dhe me përvojë.

2. Shtegu për alpinizëm deri në Liqenin e Madh Molika – Kryqëzimi I Caparskës – Liqeni i Vogël – Liqeni i Madh – Shtëpia  e alpinizmit “Dimitar Ilievski – Murato” ► Gjatësia e shtegut: 16km ► Koha: 8-9h (përafërsisht) ► Vështirësia: e vështirë ►
pesacka pateka 2 pelister
Pikat e lartësisë në shteg: 1420m – 1590m – 2000m – 2180m – 2220m lartësi mbidetare → Çeshma e Beut (Hotel Molika) 1420m → Kryqëzimi i Caparskës 1590m Liqeni i Vogël 2150m → Liqeni i Madh (Shtëpia e Alpinizmit “Dimitar Ilievski – Murato”) 2218m. Rekomandohet për alpinistët fizikisht të shëndetshëm, të fortë dhe me përvojë.

3. Shtegu për alpinizëm deri në “Gurin e Jorgos” Hotel Molika – Kopanki – Guri i Jorgos – mbrapa deri në hotel Molika ► Gjatësia e shtegut: 4km ► Koha: 2-3h (përafërsisht) ► Vështirësia: jo shumë e vështirë ►
pesacka pateka pateka 3 jorgov kamen pelister
Pikat e lartësisë së shtegut: 1420m – 1610m – 1744m – 1610m – 1420m lartësi mbidetare → Çeshma e Beut (Hotel Molika) 1420m → Kopanki 1610m → Guri i Jorgos 1744m → Kopanki 1610m → Çeshma e Beut (Hotel Molika) 1420m. Rekomandohetr për të gjithë dashamirët e natyrës !!

4. Shtegu historic nga Lufta e Parë Botërore – 1914-1918 Hotel Molika – Qendra për informim – Hotel Molika ► Gjatësia e shtegut: 2,5km ► Koha: 2h (përafërsisht) ► Vështirësia : e lehtë ►
pesacka pateka pateka 4 istoriska pateka pelister
Pikat e lartësisë së shtegut: 1420m – 1350m – 1420m lartësi mbidetare → Çeshma e Beut (Hotel Molika) 1420m → Qendra për informim – Parku Kombëtar Pelister 1350m → Çeshma e Beut (Hotel Molika) 1420m. Rekomandohet për të gjithë ata që vizitojnë hotelin Molika dhe Parkun Kombëtar Pelister.

5. Shtegu deri te “Livadhi i Madh” Hotel Molika – Pushimore për fëmijë – Livadhi i vogël – Livadhi i Madh – Qendra për informim e Parkut Kombëtar Pelister – Hotel Molika ► Gjatësia e shtegut: 6km ► Koha: 2-3 orë (përafërsisht) ► Vështirësia: jo shumë e vështirë ►
pesacka pateka pateka 5 golema livada pelister
Pikat e lartësisë së shtegut: 1420m – 1270m – 1240m – 1187m – 1350m – 1420m lartësi mbidetare → Çeshma e Beut (Hotel Molika) 1420m → Pushimore për fëmijë 1270m → Livadhi i vogël 1240m → Livadhi i madh 1187m kthim mbrapa tek Molika → Qendra për informim e Parkut Kombëtar Pelister 1350m → Çeshma e Beut (Hotel Molika) 1420m. Rekomandohet për të gjithë ata që vizitojnë hotelin Molika dhe Parkun Kombëtar Pelister

6. Shtegu për në “Palisnopje” Hotel Molika – Qendra për informim – Palisnopje – Kopanki – Hotel Molika ► Gjatësia e shtegut: 7km ► Koha: 3h (përafërsisht) ► Vështirësia : e lehtë ►
pesacka pateka pateka 6 palisnopje pelister

Pikat e lartësisë së shtegut : 1420m – 1350m – 1400m – 1610m – 1420m lartësi mbidetare → Çeshma e Beut (Hotel Molika) 1420m → Qendra për informim 1350m → Palisnopje 1500m → Kopanki 1610m → Çeshma e Beut (Hotel Molika) 1420m Rekomandohet për të gjithë ata që vizitojnë Hotel Molika dhe Parkun Kombëtar Pelister.Ne sinqerisht shpresojmë se do të kemi mundësinë t’iu mirëpresim (t’iu  kemi si mysafirë në hotelin tonë) ndërsa ju shijoni çiklizmin në Pelister ???

———————————————————————————————

Më shumë informacione: Hotel Molika – Pelister

  • Çeshma e Beut, Parku Kombëtar Pelister
  • Tel: +389 47 229 406
  • Mob: +389 75 495 725
  • Email: hmolika@t-home.mk
  • www.hotelmolika.com.mk