Hotel Molika - Parku Kombëtar i Pelisterit

Hotel “Molika” paraqet një perlë të Pelister-it. Një nga vendet e pakta ku njeriu mund të ndjejë natyrën e paprekur, të pushojë nga jeta e përditshme dhe të kënaqet me shërbimin e shkëlqyer të stafit.

Hoteli punon me “angazhim të plotë” gjatë gjithë vitit dhe nuk vlejnë vetëm stinët “klasike”.

Kopanki - qendra për skijim

Kontakt

 Çeshma e Beut, Parku Kombëtar i Pelisterit
+ 389 47 229 406
+ 389 75 495 725
  hmolika@t-home.mk

Çmimore 2022/2023

Çmimore 2022/2023

Multimedija

Pozicion