Enjoy Macedonia all year round!
Çiklizëm malor Pelister

Çiklizëm malor Pelister

Mount Bike Pelister

Hotel Molika dhe peizazhet unike të Parkut Kombëtar Pelister ofrojnë një nga përvojat më tërheqëse dhe emocionuese të çiklizmit.

Me kënaqësi të veçantë iu prezantojmë shtigjet e çiklizmit:

Shtegu për çiklizëm “Liqeni i Madh”

 • Gjatësia e shtegut – 35 km
 • Kohëzgjatja e shtegut – rreth 6 orë
 • Vështirësia e shtegut – e rëndë
 • Amplituda e lartësisë mbidetare – 1420 m. – 2180 m. – 1420 m.

Përshkrimi:  Shtegu përgjatë rrugës tokësore me mundësi për tu kapur pamjet e mrekullueshme të Pelisterit e cila është e ndarë në tri periudha, më e vështira e të cilave është e mesmja e ngjitjes. Rekomandohet për pjesëmarrës me përvojë.

velosipedizam_golemo_ezero

Shtegu rrethor i çiklizmit ” Çeshma e Beut – Liqeni i madh – Fusha e Ulët”

 • Gjatësia e shtegut – 45 km
 • Kohëzgjatja e shtegut – rreth 8 orë
 • Vështirësia –e rëndë
 • Amplituda e lartësisë mbidetare – 1420 m. – 2180 m. – 900 m – 1420 m.

Përshkrimi: Shteg I kombinuar përmes të cilit bëhet një rrethrrotullim rreth Parkut Kombëtar Pelister, duke vozitur në rrugën për kthim në pjesë të shtegut përgjat rrugës së asfaltuar deri në hotel Molika. Rekomandohet për pjesëmarrës me përvojë.
velosipedizam_nize_pole

Shtegu për çiklizëm “Malovishtë”

 • Gjatësia e shtegut – 35 km
 • Kohëzgjatja e shtegut – rreth 4 – 5 orë
 • Vështirësia – mesatare
 • Amplituda e lartësisë mbidetare – 1420 m. – 1150 m. – 1420 m.

Përshkrimi: Shteg deri te vendi i vetëm I banuar në kuadër tëParkut Kombëtar, fshati Malovishtë, i cili është i pasur me motive folklorike, arkitekturë të vjetër maqedonase, kisha dhe manastire me histori të dallueshme. Rekomandohet për rreth më të gjërë të alpinistëve çiklistë.
velosipedizam_maloviste

Shtegu ekstrem për çiklizëm “Kopanki”

 • Gjatësia e shtegut – 1.9 km
 • Kohëzgjatja e shtegut – rreth 5 minuta
 • Vështirësia – e rëndë
 • Amplituda e lartësisë mbidetare – 1636 m. – 1320 m.

Përshkrimi: Shteg me pjesë të pjerrëta, pjesë të përshtatshme natyrore për kërcim me biçikletë, shumë e shpejtë dhe e dizajnuar për gara të pjesëtarëve të tilëë sportivë.
velosipedizam_kopanki

Sigurisht që mjedisi i cili disponon me shtigje të mrekullueshme për ecje dhe e rrethon hotelin tonë është gjithashtu i përshtatshëm për realizimin dhe hartimin e tureve më të shkurta me biçikletë të cilat do të mund të përfshihen në qëndrimin e mysafirëve të vilat kanë qëllim të na vizitojnë.

Më shumë informacione: Hotel Molika – Pelister

 • Çeshma e Beut, Parku Kombëtar Pelister
 • Tel: +389 47 229 406
 • Mob: +389 75 495 725
 • Email: hmolika@t-home.mk
 • www.hotelmolika.com.mk
Close Menu