Уживајте во Македонија во секоја сезона!
„Сите за Копанки, Копанки за сите“

„Сите за Копанки, Копанки за сите“

Прва фаза/ расчистување на Домот,
во организација на ПСК „Пелистер“.
09.06.2018 година , Пелистер

Close Menu