Уживајте во Македонија во секоја сезона!

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – ПОДРУЖНИЦА ЛИВАДИШТА СТРУГА – бр. 08-67/3 од 08.05.2018

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ ПОДРУЖНИЦА ЛИВАДИШТА СТРУГА – бр. 08-67/3 од 08.05.2018

Почитувани,
Друштвото за туризам угостителство рекреација и спорт „ ЕЛЕМ ТУРС ” ДООЕЛ Скопје Подружница Ливадишта Струга со адреса на Ул. „Населено место без уличен систем” Бр. 1 Радожда, Струга, има потреба од набавка на:
* Алкохолни пијалоци;
* Безалкохолни пијалоци;
* Прехрамбени, кондиторски производи;
* Леб, брашно и бели пециваза ;
* Овошје и преработка од овошје;
* Зеленчук и преработка од зеленчук;
* Месо и преработка од месо;
* Риба и морски плодови;
* Млеко и млечни производи,
за потребите, ЕЛЕМ ТУРС ” ДООЕЛ Скопје на Подружница Лизадишта Струга .

* Преземете покана со спецификација (PDF)…

Close Menu