ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – ПОДРУЖНИЦА ПОПОВА ШАПКА ТЕТОВО бр. 10- 218/ 3 од 18.05.2018

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ ПОДРУЖНИЦА ПОПОВА ШАПКА ТЕТОВО бр. 10- 218/ 3 од 18.05.2018

* Преземете покана со спецификација (PDF)…