Уживајте во Македонија во секоја сезона!
„ХОТЕЛ МОЛИКА“- Пелистер – ЛЕТО 2018 – Сезонски попуст – 15% од 01.08.2018 – 31.08.2018

„ХОТЕЛ МОЛИКА“- Пелистер – ЛЕТО 2018 – Сезонски попуст – 15% од 01.08.2018 – 31.08.2018

„ХОТЕЛ МОЛИКА“- Пелистер – ЛЕТО 2018 – Сезонски попуст – 15% од 01.08.2018 – 31.08.2018

Close Menu