Големо Езеро Пелистер – 360* Виртуелна прошетка

Големо Езеро Пелистер – 360* Виртуелна прошетка

Најголем украс на Националниот парк Пелистер се двете езера т.н. Пелистерски очи: Големо езеро и Мало езеро, кои Пелистер го прават уште повеличествен и туристички попривлечен.
Виртуелната прошетка од Големо езеро Пелистер е преземена од веб порталот www.off-road.mk.

Уживајте!