Хотел Молика – ценовници за користење на хотелски услуги 2018/2019

Хотел Молика – ценовници за користење на хотелски услуги 2018/2019

ЦЕНОВНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ХОТЕЛСКИТЕ УСЛУГИ ВО ПОДРУЖНИЦИ НА „ЕЛЕМ ТУРС” – ДООЕЛ СКОПЈЕ