Цели

„ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ е формиран со цел да биде водечка национална компанија во областа на туризмот, која ќе земе активно учество во креирањето на Република Македонија како компетентна и конкурентна туристичка дестинација, а ќе учествува и во организирањето и планирањето на поширокиот туристички простор, надвор од националните граници. „ЕЛЕМ ТУРС “ ДООЕЛ како единствена деловна…

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОДРУЖНИЦИ

ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ – Друштво за туризам угостителство рекреација и спорт ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОДРУЖНИЦИ 1. Подружница Попова Шапка – Тетово Подружница Попова Шапка е најголема подружница на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скоопје во која во редовен работен однос се вработени 69 работници. Оваа подружница раководи со скијачкиот центар Попова Шапка во чии состав се наоѓаат два…

За нас

Нашата компанија има само една цел – да им овозможиме на нашите корисници ултимативно искуство и уживање во текот на целата година. Водени од таа мисија, капацитетите со кои располагаме и кои ги нудиме, се едни од најпосакуваните и најпосетените дестинации во Македонија, во секоја сезона. Удобноста, гостопримството и услужливоста, како и стратешката местоположба, гарантираат…

Визија

Визијата е „ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ да биде регионален лидер во туризмот, со главен акцент на делување во областа на рекреативниот туризам кој во наредните 10 години ќе прерасне во една од водечките компании во Југоисточна Европа кои се занимаваат со креирање и пласман на производи во областа на рекреативниот туризам на отворено (outdoor tourism). „ЕЛЕМ…

Мисија

Нашата мисија е „ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ да биде препознатлив бренд на туристичкиот пазар, нудејќи голем асортиман на туристички производи, ставајќи посебен акцент на квалитетот на услугите. Работењето на „ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ ќе биде во согласност со општите акти за работа на А.Д .“Електрани на Македонија”, како и во согласност со плановите за работа на матичната…

Историја

„ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ е компанија формирана на 17 мај 2012 година од страна на АД “Електрани на Македонија”, која што воедно е и единствен содружник на „ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ. Примарна дејност на „ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ е работењето во областа на туризмот, угостителството, рекреацијата и спортот, поточно креирање и продажба на туристички производи кои ќе бидат…