Уживајте во Македонија во секоја сезона!

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ HA ПОНУДИ – бр. 10- 248/ 3 од 08.06.2018 Јуни

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ HA ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ бр. 10- 248/ 3 од 08.06.2018 Јуни , 2018 Тетово

* Преземете покана со спецификација (PDF)…

Close Menu