Уживајте во Македонија во секоја сезона!

09- 10-2017 – ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Бр.11-544/1

Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт „ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ СКОПЈЕ Подружница Молика Битола, со адреса Национален Парк Пелистер бб. 7000 Битола со контакт телефон 047/229-406, факс 047/234-103, електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на:
– Алкохолни пијалоци,
– Безалкохолни пијалоци,
– Прехрамбени, кондиторски производи,
– Леб, брашно и бели пецива за Битола
– Леб, брашно и бели пецива за Кичево
– Овошје и преработка на овошје
– Зеленчук и преработка од зеленчук
– Месо и преработка од месо
– Риба и морски плодови

* Преземете: ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА (PDF)

Close Menu