Сонце, најчиста езерска вода и одлична забава – Автокампот Ливадишта

Сонце, најчиста езерска вода и одлична забава – Автокампот Ливадишта