Сезонските ски – билети за Попова Шапка, заради скратена скијачка сезона годинава, ќе важат и за следната скијачка сезона.

Сезонските ски – билети за Попова Шапка, заради скратена скијачка сезона годинава, ќе важат и за следната скијачка сезона.

Почитувани,
Ве информираме дека заради немање доволно количество снег, скијачка сезона оваа година во Ски – центарот „Попова Шапка“, значително доцни.
Заради скратена скијачка сезона, сезонскиот ски – билет, доколку годинава имаме ски сезона, ќе важи и оваа и следната скијачка сезона. Од тие причини, ги известуваме сите наши клиенти кои имаат набавено сезонски ски – билети за оваа зимска сезона дека истите ќе бидат ставени во функција и ќе важат и за следната зимска сезона. Иако, Ски – центарот има целосен увид и документација за тие што набавиле сезонски ски-билет, сепак, ве замолуваме да ги зачувате издадените сезонски ски – билтети до следната година.
Ви благодариме на разбирањето.

Të nderuar,
Ju informojmë që përshkak sasisë së pamjaftueshme të dëborës, sezoni i skijimit këtë vit në qendrën e skijimit “Kodra e Diellit” po vonon.
Përshkak të sezonit të shkurtuar të skijimit, bileti sezonal për skijim, në qoftë se këtë vit do të kemi sezonë skijimi, do të vlejë edhe sezonin e ardhshëm të skijimit. Për atë arsye, i njoftojmë të gjithë klientët tanë që kanë blerë bileta sezonale për skijim për këtë sezonë skijimi se të njejtat do të vendosen në funksion dhe do të vlejnë edhe për sezonin e ardhshëm dimëror.Edhe pse qendra për skijim ka qasje të plotë në dokumentacionin lidhur me personat që kanë blerë biletë sezonale për skijim, gjithsesi ju lusim ti ruani biletat e blera sezonale deri në vitin e ardhshëm.
Ju falemnderit për mirëkuptimin.