Од денеска пуштени жичниците Св.„Илија“ и „Церипашина“ за панорамски прошетки

Од денеска пуштени жичниците Св.„Илија“ и „Церипашина“ за панорамски прошетки

Почитувани, ве информираме дека во Ски-центарот “Попова Шапка“ зимската сезона сè уште не е официјално започната заради недоволно количество врнежи од снег.

Од денеска, во Ски – центарот ќе работат жичниците „Св. Илија“ и „Церипашина“ исклучиво, само за панорамски прошетки. Жичниците ќе работат од 10 до 14 часот од понеделник до петок и од 9 до 15 часот сабота и недела. Поединечните билети можете да ги набавите на билетарниците на секоја жичница.
Им напоменуваме на сите посетители, заради своја безбедност, да се придржуваат до правилата и процедурите на Ски – центарот и жичниците да ги користат само за панорамски разглед. Нема да биде дозволена употреба на жичниците за скијање и бордање бидејќи нема услови за скијање.

Првиот момент кога ќе се создадат услови за отворање на ски – патеките навремено ќе информираме.
Повелете! Сите сте добредојдени во Ски – центарот.

Të nderuar, Ju njoftojmë se në Ski-qendrën “Kodra e diellit” sezoni dimërorë akoma nuk ka filluar zyrtarisht shkaku i mungesës të sasisë së borës.

Prej sot , në ski-qendrën do punojnë teleferiku “Shën Ilia” ,dhe teleferiku “Cerishinë”, vetëm për shëtitje panoramike.
Teleferiku do punoje prej orës 10 deri më ora 14 , prej të hënën deri të premten,
Kurse të shtunën dhe të dielën prej orës 9 deri më ora 15.
Me bileta mundeni të furnizoheni në biletaritë e Ski-qendrës ‘Kodra e Diellit”.

Ju theksojmë se për shkaqe të sigurisë, të përmbahemi rregullave dhe proçedurave të Ski -qendrës , dhe teleferiku të shfrytëzohet vetëm për shëtitje panoramike.

Nuk do lejohet përdorimi i teleferikut për skijim dhe snow-bording , pasi që nuk ka kushte për skijim.

Në momentin kur do krijohen kushtet për hapjen e ski-shtigjeve , në kohë do Ju informojmë.

Urdhëroni, Ju mirëpresim të gjithë në Ski-qendrën “Kodra e Diellit”.