Уживајте во Македонија во секоја сезона!

Покана за поднесување на Понуда за набавка на нафтени деривати

Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје,со адреса на ул. „11 Октомври” бр.9, 1000 Скопје, телефон за контакт 02-3149-128 и електронска aдpeca:info@elemturs.mk, има потреба од набавка на нафтени деривати – гориво за греење на објектите ЕЛ-1; гориво и за сноготапкачи – Еуро дизел D-E-V и гориво за возилата за период од 1 година.

* Преземете: ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА (PDF)…

Close Menu