ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – набавка на гориво за возилата Еуро дизел Д-Е V и Еуросупер 95…

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА Друштвото за туризам, угостителство рекреација и спорт
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје (05-363/2 од 20.03.2018) – набавка на гориво за возилата Еуро дизел Д-Е V и Еуросупер 95…

* Преземете: ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА (PDF)…