Уживајте во Македонија во секоја сезона!

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – набавка на услуги од мобилна телефонија и интернет услуги за период од 2 години

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА Друштвото за туризам , угостителство, рекреација и спорт
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје (05-364/2 од 20.03.2018) – набавка на услуги од мобилна телефонија и интернет услуги за период од 2 години

* Преземете: ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА (PDF)…

Close Menu