Уживајте во Македонија во секоја сезона!

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ ( бр. 09-461/3 од 13.04.2018 )

Друштвото за туризам угостителство рекреација и спорт „ ЕЛЕМ ТУРС ” ДООЕЛ Скопје Подружница Молика Битола , со адреса на ул. Национален Парк Пелистер бб. 7000 Битола, телефон за контакт 047/229-406 , факс број: 047/229-048 , електронска адреса: hmolika@t-home.mk , има потреба од набавка на:

  • Безалкохолни пијалоци;
  • Прехрамбени, кондиторски производи;
  • Леб, брашно и бели пецива за Битола ;
  • Овошје и преработка од овошје;
  • Зеленчук и преработка од зеленчук;
  • Месо и преработка од месо;
  • Риба и морски плодови;
  • Млеко и млечни производи

за потребите „ ЕЛЕМ ТУРС ” ДООЕЛ Скопје на Подружница Молика Битола, во работните единици хотел Молика , Национален Парк Пелистер бб. Битола , и Кетеринг ресторан во РЕК Битола, Новаци.

* Преземете: ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА (PDF)…

Close Menu