Уживајте во Македонија во секоја сезона!

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ – бр. 09-462/2 од 13.04.2018

Друштвото за туризам угостителство рекреација и спорт ,, ЕЛЕМ ТУРС” ДООЕЛ Скопје Подружница Молика Битола, со адреса на ул. Национален Парк Пелистер бб. 7000 Битола, телефон за контакт 047/229-406 , факс број: 047/229-048 , електронска адреса: hmolika@t-home.mk, има потреба од набавка на:

  • Алкохолни пијалоци;
  • Безалкохолни пијалоци;
  • Прехрамбени, кондиторски производи;
  • Леб, брашно и бели пецива за Кичево ;
  • Овошје и преработка од овошје;
  • Зеленчук и преработка од зеленчук;
  • Месо и преработка од месо;
  • Риба и морски плодови;
  • Млеко и млечни производи,

за потребите „ ЕЛЕМ ТУРС ” ДООЕЛ Скопје на Подружница Молика Битола, во работната единица Ресторан за Општествена Исхрана РЕК Осломеј Кичево.

* Преземете: ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА (PDF)…

Close Menu