ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје (05-1552/2 од 29.12.2017)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје (05-1552/2 од 29.12.2017)  – набавка на ХТЗ опрема за потребите на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, Подружница Попова Шапка Тетово и Подружница Молика Битола

* Преземете: ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА (PDF)…