ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ (05-1398/1 ОД 06.12.2017)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ (05-1398/1 ОД 06.12.2017)

* Преземете: ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА (PDF)…