ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ПРЕВОЗ НА ВРАБОТЕНИ НА РЕЛАЦИЈА ТЕТОВО – ПОПОВА ШАПКА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА ПОПОВА ШАПКА (10-297/3 ОД 20.11.2017)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ПРЕВОЗ НА ВРАБОТЕНИ НА РЕЛАЦИЈА ТЕТОВО – ПОПОВА ШАПКА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА ПОПОВА ШАПКА (10-297/3 од 20.11.2017)

* Преземете: ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА (PDF)…