ИЗВЕСТУВАЊЕ!

ИЗВЕСТУВАЊЕ!

ИЗВЕСТУВАЊЕ!
Врз основа на мерките од Одлуката на Владата на РСМ донесена на 14.03 2020 година за спречување и ширење на Корона вирусот – COVID -19, со која сите нејзини мерки добиваат правна основа за нивно спроведување, ве известуваме дека од денеска 15 03.2020 година (недела) престануваат со работа следниве капацитети на “ЕЛЕМ ТУРС” ДООЕЛСкопје:
– ресторан во хотел “Молика”;
– ресторан во хотел ” Славија”;
– ресторан во Автокамп “Ливадишта”.
ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ Е ЗАЕДНИЧКА ОДГОВОРНОСТ!
ОД НАС ЗАВИСИ!

NJOFTIM

-Në bazë të masave nga Vendimi i Qeverisë i miratuar më 14.03.2020 për parandalim të përhapjes së virusit korona COVID-19 me cka të gjitha masat e saj fitojnë bazë juridike për zbatim të tyre, Ju lajmërojmë që prej sot (e diell) 15.03.2020 ndalojnë së punuari kapacitetet e ELEM TURS SHPKNJ Shkup:
-restauranti në hotel “Molika”
-restauranti në hotel “Slavija”
-restauranti në autokamlin “Livadhishtë”
Shëndeti publik është përgjegjësi e përbashkët!
Nga ne mvaret!